امتیاز: بالای ۷

9.1 /10
8.8 /10
9.5 /10
9.2 /10
9.0 /10